Tumblelog by Soup.io
 • BeyondReality
 • maaartynnn
 • bonjourkitty
 • dmnkam
 • chwilepozniej
 • SmerfMaruda
 • mefir
 • blakbrada
 • ghostu
 • divi
 • jstrbl
 • rondine
 • sniegi
 • takeyoutomygrave
 • imitacje
 • wiktorja
 • zoshka
 • magolek22
 • sentymentalna
 • badalena
 • okiemnieogarniesz
 • DarkAndLonley
 • jointskurwysyn
 • wiks
 • kyte
 • fuckinmess
 • sesja
 • friendstraveluk
 • contrapalabra
 • Carlota
 • high-hope
 • kombinat
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 19 2017

9154 a15f
Reposted fromuniesienia uniesienia viawildgirl wildgirl
2071 e810 500
Reposted fromczasem-mi-smutno czasem-mi-smutno viaoutline outline
8891 3a12 500
-Jakoś sobie poradzę.
-Jakoś sobie radzić to nie jest życie.
— James Frey Ostatni testament
Reposted fromfreakish freakish viaoutline outline
...
Reposted fromweightless weightless viaoutline outline
Reposted fromworst-case worst-case viaoutline outline
1320 f1f9 500
Reposted fromautumn-feeling autumn-feeling viaoutline outline
4557 56ca 500
Reposted fromWhiltierna Whiltierna viaMonasi Monasi
3755 972e
3648 b31b 500
Reposted fromMatalisman Matalisman viaarthi arthi
Reposted fromgdziejestola gdziejestola
4457 acda 500
Reposted fromtichga tichga viaarthi arthi
7514 6820
Reposted fromamatore amatore viacavebear cavebear
8974 783e
Reposted fromignemferam ignemferam viacavebear cavebear
1986 e5d7
Reposted fromroxanne roxanne viagdziejestola gdziejestola
6169 b036

Get Outta My Way

Reposted fromcat-gifs cat-gifs viakjuik kjuik

Obudzili się o świcie tak mocno przytuleni do siebie, iż pierwszym uczuciem , jakiego doznali, było zdziwienie, że całą noc spali twardym i zdrowym snem, w którym nie przeszkadzała im bliskość. Chłopak poruszył się i podniósł na łokciu; patrzył przez chwilę na dziewczynę gorącymi oczyma, potem rzekł:

— Powiedz coś głośno, jeśli to wszystko naprawdę.

Dziewczyna roześmiała się. Objęła jego głowę nagimi ramionami i przytuliła go do siebie; była ciepła jak chleb. Przez chwilę słuchał twardego bicia jej serca, potem ona rzekła bardzo cicho:

—Myślisz, że to sen.

—Nic nie wiem — rzekł. — Ty nie wiesz, ile razy przez całą noc byłaś ze mną, mówiłaś do mnie, śmiałaś się do mnie; wyznawałaś mi takie rzeczy, o których marzyłem, a kiedy przychodziło rano i budziłem się, widziałem obok siebie puste miejsce.

— Najświętsze słowa naszego życia, Hłasko
Reposted fromNoemiJustine NoemiJustine viajasminnie jasminnie
0227 5a10
Reposted fromhelpmeimhungry helpmeimhungry viajasminnie jasminnie
0428 2d63 500
Reposted fromSkydelan Skydelan viajasminnie jasminnie
4785 7cdc
Reposted fromStoneColdSober StoneColdSober viadjLangley djLangley
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl