Tumblelog by Soup.io
 • BeyondReality
 • maaartynnn
 • bonjourkitty
 • dmnkam
 • chwilepozniej
 • SmerfMaruda
 • mefir
 • blakbrada
 • ghostu
 • divi
 • jstrbl
 • rondine
 • sniegi
 • takeyoutomygrave
 • imitacje
 • wiktorja
 • zoshka
 • magolek22
 • sentymentalna
 • badalena
 • okiemnieogarniesz
 • DarkAndLonley
 • jointskurwysyn
 • wiks
 • kyte
 • fuckinmess
 • sesja
 • friendstraveluk
 • contrapalabra
 • Carlota
 • high-hope
 • kombinat
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 18 2017

9649 6194
Reposted fromkarahippie karahippie viabanshe banshe
1709 ea10
4825 bdfc 500
white room by Natalia Molchanova
Reposted fromcorvax corvax viaDagarhen Dagarhen
2351 cbd2 500

reoffend:

My bath bomb decided to turn my bath into a Van Gough painting

Reposted fromczarnycukier czarnycukier viaDagarhen Dagarhen
Nie przejmuj się tym - zanim ten list dojdzie, będę już fontanną pogody i radości życia! Ale dzisiaj kocham Cię w smutku.
— Jeremi Przybora - "Listy na wyczerpanym papierze"

– To koniec – powiedział.

– Nie dzwoń do mnie więcej – powiedziała ona.

On uwierzył. Ona nie. 

— Piotr C. "BRUD"
4663 b840 500
Wakacyjny analog.
Reposted fromPoranny Poranny

kurlikowskaa:

Skrzywdzenie kogoś zajmuje minutę,
ale czasami naprawa tego zajmuje całe życie.

Reposted frommakswilczur makswilczur vianowaczi nowaczi
9655 71b3 500

thyreoidectomia:

how I see myself in the future:

Reposted fromunmadebeds unmadebeds vialaparisienne laparisienne
1513 e099
Reposted fromsassenach sassenach viaPoranny Poranny
1236 4b35
Asertywność zbyt często jest pospolitym brakiem taktu
1247 5340
4321 a332 500

Before Sunrise (1995)
Reposted fromiblameyou iblameyou vialittlemouse littlemouse

August 17 2017

"Sierpień - pomyślałem - nie ma w sobie nic z agresywności czerwca i lipca. Jest miesiącem ukojenia, miesiącem zbiorów. 
Ma w sobie przeczucie jesieni, a więc i trochę melancholii."

Stanisław Kowalewski "Czary i oczarowania"

Reposted fromMaryiczary Maryiczary viaretro-girl retro-girl
4486 c38f 500
Reposted fromretro-girl retro-girl
4114 6d04
Reposted fromsassenach sassenach
Są też i takie historie, które przekazujemy nielicznym. Nie dlatego, że kto inny nie zrozumiałby ich morału albo nie śmiałby się z ich pointy; nie dlatego, że chcielibyśmy je zachować na specjalne okazje; po prostu niektóre opowieści pędzą do niektórych ludzi na łeb na szyję, lecą, fruną, spadają na złamanie karku, harcują jak stęsknione psy.
— Jacek Dehnel, "Lala"
Reposted fromcudoku cudoku viacytaty cytaty


a girl has a name. again.
Reposted fromgameofthrones gameofthrones viabanshe banshe
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl