Tumblelog by Soup.io
 • BeyondReality
 • maaartynnn
 • bonjourkitty
 • dmnkam
 • chwilepozniej
 • SmerfMaruda
 • mefir
 • blakbrada
 • ghostu
 • divi
 • jstrbl
 • rondine
 • sniegi
 • takeyoutomygrave
 • imitacje
 • wiktorja
 • zoshka
 • magolek22
 • sentymentalna
 • badalena
 • okiemnieogarniesz
 • DarkAndLonley
 • jointskurwysyn
 • wiks
 • kyte
 • fuckinmess
 • sesja
 • friendstraveluk
 • kieruneknatarcia
 • Carlota
 • high-hope
 • kombinat
 • nekilula
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 17 2020

5312 9ea9
Reposted fromxalchemic xalchemic viagrovly grovly
3269 58a0 500
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viadupiday dupiday
0917 9f09 500
Reposted frombrainless brainless viateijakool teijakool
2955 1b6c
Reposted fromrurky rurky viacotarsky cotarsky
8828 00ef 500
Reposted fromteijakool teijakool viayoungandstupid youngandstupid
Najbardziej przerażającą rzeczą w budzeniu się o 4 rano jest świadomość, że niektórzy wstają o tej porze pobiegać
— internet 2018
Reposted fromMatalisman Matalisman viacotarsky cotarsky
0482 2447 500
Reposted fromprogrammergeek programmergeek viaripencjo ripencjo
1287 1667 500
Reposted fromjareth jareth
0708 fb3b 500
Reposted fromlllm lllm viajazziee jazziee
6403 6bc5 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viasolivagant solivagant
1341 c2c4 500
Reposted fromjareth jareth
  Mam takie zmęczone serce.
— Markus Zusak - Złodziejka książek
Reposted fromIriss Iriss viaheavencanwait heavencanwait
2337 7d8b 500
Reposted fromPatrryykk Patrryykk viaheavencanwait heavencanwait
6764 9dc2 500
Reposted frompiehus piehus viagreywolf greywolf
2144 3859
Reposted fromPatrryykk Patrryykk viaHypothermia Hypothermia
Nie, nie bój się samotności. Nie przerażaj się cichym telefonem ani brakiem kogoś na wyciągnięcie ręki. Jedyne czego powinieneś się bać to życia bez polotu. Dni bez tęsknoty. Wieczorów bez namiętności. Związku bez kochania.
— N. Belcik
Reposted fromswojszlak swojszlak vianiskowo niskowo
6400 457b 500
Reposted fromphilipp philipp vianiskowo niskowo
9049 c5c4
Reposted fromhay1989 hay1989 vianiskowo niskowo
You must have pride, for all the steps that nobody saw you make.
— Pluto
Reposted fromverronique verronique viaupinthesky upinthesky
Reposted fromkoshers koshers vianiskowo niskowo
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl