Tumblelog by Soup.io
 • BeyondReality
 • maaartynnn
 • bonjourkitty
 • dmnkam
 • chwilepozniej
 • SmerfMaruda
 • mefir
 • blakbrada
 • ghostu
 • divi
 • jstrbl
 • rondine
 • sniegi
 • takeyoutomygrave
 • imitacje
 • wiktorja
 • zoshka
 • magolek22
 • sentymentalna
 • badalena
 • okiemnieogarniesz
 • DarkAndLonley
 • jointskurwysyn
 • wiks
 • kyte
 • fuckinmess
 • sesja
 • friendstraveluk
 • kieruneknatarcia
 • Carlota
 • high-hope
 • kombinat
 • nekilula
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 20 2020

8730 fcb2
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek vianezavisan nezavisan
7874 de96 500
Reposted fromSonOfOrion SonOfOrion viahash hash
3056 6962 500
Reposted fromzdjeciahuja zdjeciahuja vianezavisan nezavisan
Boję się świata bez wartości, bez wrażliwości, bez myślenia. Świata, w którym wszystko jest możliwe. Ponieważ wówczas najbardziej możliwe jest zło.
— Ryszard Kapuściński - "Lapidarium"
Reposted fromscharlotte0 scharlotte0 viaMezame Mezame
0990 fb76 500
Reposted fromBourbonBlues BourbonBlues viahash hash

W miłości trzeba też bardzo, bardzo lubić przebywać w pobliżu, mieć potrzebę zarówno rozmawiać jak i milczeć, cieszyć się samą tylko obecnością kochanej osoby, tym, że jest w drugim pokoju i robi coś, co ją zajmuje, mieć ochotę podejść i ucałować w czubek głowy po drodze do kuchni po szklankę wody. 

Wyjść, wyjechać, oderwać się, pobyć gdzie indziej i z innymi ludźmi, a potem wrócić, bo mieć do kogo powracać jest jedną z najcudowniejszych rzeczą na świecie, której nauczyliśmy się w dzieciństwie i która czyni nasze życie bezpiecznym.

— Piotr Kuśmierek
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viaiansha iansha
4264 77a5 500
Reposted frompiehus piehus viapoolun poolun
5819 963b 500
Reposted fromkalafiorowa kalafiorowa viapoolun poolun
9880 a1f5 500
Reposted frompiehus piehus viapoolun poolun
8870 884b 500
Reposted frompiehus piehus viapoolun poolun
8076 b47b 500
Reposted fromhrafn hrafn viayourhabit yourhabit
0046 fc5d 500
Reposted fromniente niente viabezimienna23 bezimienna23
3850 9611 500
Reposted fromfeegloo feegloo viadreamadream dreamadream
4584 4609 500
Jupiter and 4 of it’s moons.
Reposted fromRockYourMind RockYourMind viahash hash
2470 4dcd 500
Reposted fromartlover artlover viacountingme countingme
6642 4375 500
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viadojenka dojenka
4669 f657
Reposted fromkarahippie karahippie viacountingme countingme
Reposted fromshakeme shakeme viadojenka dojenka
9619 1520 500
Reposted fromGreyscale Greyscale viadojenka dojenka
8806 041d
Reposted fromkarahippie karahippie viadojenka dojenka
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl